Uncategorized

Team Coaching s Marilyn Atkinson v Praze

Třídenní trénink “High Performance Team Coaching” se bude konat od 21. do 23. 11. 2017 poprvé v České republice a bude jej přednášet Marilyn Atkinson osobně. Je určen především koučům, manažerům a leaderům.
O tréninku

Chcete umět přeměnit skupinu jednotlivců na vysoce výkonné týmy zaměřené na dosažení výsledků? (more…)

NLP Practitioner

Ať už je pro vás NLP Practitioner úplnou novinkou, nebo jste již  o něm někdy něco zaslechli, změní vám tento trénink pohled na život a pomůže vám nastartovat cestu za lepší verzí sebe sama. Na tréninku budete mít příležitost učit se a aplikovat základní dovednosti NLP. Osvojíte si účinné techniky, které vám pomohou nastavit si své cíle a následně jich i dosáhnout a správně předat zprávu osobě, se kterou mluvíte.

The Persuasive Communicator

Dne 12.12. 2017 se bude ve společnosti Atria Group konat trénink “Persuasive Communicator”. Jedná se o jednodenní školení společnosti Persony Global, v rámci kterého se účastníci naučí, jak rozpoznat komunikační potřeby osoby, se kterou mluví, jak se přizpůsobit těmto potřebám, jak se stát flexibilnější v oblasti komunikace, jak získat důvěru a budovat dlouhodobé kvalitní vztahy. Tento trénink je pro vás vhodný bez ohledu na to, zda pracujete v sektoru prodeje, jste manažeři a vedoucí týmů nebo zkrátka toužíte dál rozvíjet své komunikační dovednosti.

(more…)

Trénink ,,Umění a věda koučování”

První modul tréninku „Umění a věda koučování“ se bude konat 14.12. – 17.12. 2017. Tento program je navržen tak, aby Vám umožnil dosáhnout mistrovství v koučování. Je ideální pro lídry, manažery a profesionály, kteří chtějí mít prospěch z koučovacích technik vyvinutých a osvědčených v praxi.
O tréninku


Kromě profesionálních trenérů je školení určeno lídrům a manažerům, kteří chtějí začlenit do svého portfolia jednu z nejefektivnějších metod pro rozvoj lidského potenciálu. Tento program vám umožní udělat první a nejdůležitější krok k úspěšné kariéře a také vám umožní stát se profesionálním koučem. Během tréninku se naučíte, jak pomoci svým klientům tím nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem při dosahování požadovaných cílů.  Cílem školení je poskytnout účastníkům potřebnou teorii a praxi, aby do konce tréninku byli schopni kvalifikovaně provádět kompletní koučovací sezení a inspirovat klienty k tomu, aby si uvědomili nezbytné kroky k úspěchu.

erickson-professional-coach

Proč Erickson koučink?


40

Erickson College
má své pobočky ve
40 zemích světa.

40000 kouceva

V současně době existuje
více než 40 000 certifikovaných
koučů Erickson College.

icf

Tento program je
akreditovaný ICF
(International Coaching Federation)

poslednje

V Erickson College je 34
mezinárodních trenérů,
kteří vedou tréninky
po celém světě

Proč se zúčastnit tréniku ,,Umění a věda koučování”?


Trénink ,,Umění a věda koučování“ pro Vás bude jedinečný zážitek, uvádíme několik důvodů:

benefit-1

Trénink je vynikající přípravou na zahájení vlastního podnikání a v oblasti koučování.

rio

Peníze vložené do prvního vzdělávacího modulu se vám vrátí za 8 až 10  odkoučovaných schůzek.

benefit-7

Více než 80% času je věnováno praktickému tréninku koučovacích technik

benefit-á

Dozvíte se, jak klást efektivní otázky a rozvíjet motivaci.

primena-u-poslu

Zajistíte soulad s klienty či zaměstnanci prostřednictvím sledování a aktivního naslouchání.

benefit-í

Pomůžete klientům či zaměstnancům rozvíjet kreativitu a strategické myšlení.

Obsah tréninku:


Trénink je rozdělen do 4 čtyřdenních modulů a každý z modulů je zaměřen na jiný stupeň vývoje koučovacího projektu.

Modul I – Inspirace
Už jste někdy chtěli motivovat někoho k práci na určitém projektu? Cílem tohoto modulu je poskytnout účastníkům potřebnou teorii a praxi, aby bylo možné provádět kompletní sezení s koučem a inspirovat lidi k akci nezbytné k úspěchu. První modul zpracovává základní strukturu sezení s koučemí, stejně jako i principy koučinku zaměřeného na řešení. Tento modul lze dokončit i jako samostatný trénink.

Modul II – Implementace
Druhý modul se zaměřuje na aplikaci a rozvoj koučovacích dovedností. Tento modul Vám poskytne nový přístup ke strategiím, plánování, realizaci a řízení času. V tomto modulu se naučíte různé způsoby, kterými můžete pomoci klientovi odpovědět na otázku: ,,Jak můžu dosáhnout požadovaného cíle?“

Modul III – Integrace hodnot
Kolikrát jste již byli svědkem toho, že projekt začal stagnovat, i když jde podle předem daného plánu, tým má odborné znalosti, a přesto je na konci výsledek daleko menší než se očekávalo? Tento modul Vám dává možnost naučit se metody pro zvyšování povědomí o základních hodnotách klienta. Naučíte se, jak pomoci klientovi propojit tyto hodnoty s cíli, na kterých pracuje.

Modul IV – Dokončení a spokojenost
Čtvrtý modul je finální částí tohoto jedinečného a vzrušujícího cestování zaměřeného na vytvoření vlastního strategického úspěchu, vytvoření plánu a aplikaci koučinku do společnosti. Použitím získaných znalostí v praxi se účastníci setkají s podrobnostmi o koučinku zaměřeného na řešení, na jejichž formulaci a sběru dat se doktorka Marylin Atkinson věnovala posledních 30 let své práce.

Certifikát


,Umění a věda o koučování“ je šesnáctidenní koučovací program Erickson College, akreditovaný největším světovým sdružením koučů ICF (International Coach Federation) a je jeden  z předních a nejvíce využívaných tréninkových programů na světě. Na konci tréninku mají účastníci  možnost stát se certifikovanými  profesionálními trenéry Erickson. Jako představitel Erickson College International v České republice, má společnost Atria Group licenci  na  programy v této oblasti.

goldenseal

Podmínky pro obdržení certifikátu:


Účast na všech 4 modulech ,,Umění a věda koučování” (16ti denní trénink)
Absence povolena maximálně 1 den tréninku
Složení písemné zkoušky
Absolvování 30ti koučovacích sezení s klienty, nelze započíst účastníky tréninku.
Minimálně 24 koučovacích sezení, které jsou placené.
Dvě z 30ti koučovacích sezení natočíte v mp3 nebo wma formátu a doručíte je jednomu z místních trenérů
Analýza některé z doporučených knih z oblasti koučování nebo napsaný článek o uplatnění koučování.

Cena


Trénink ,,Umění a věda koučinku” stojí 109.000 Kč bez DPH.

Přihlaste se hned!

office@atriagroup.cz
+ 420 603400520

Neuroscience of Engagement s Amy Brann

Trénink “Neuroscience of engagement” se bude konat 5. 4. 2017, a to poprvé v České republice. Cílem tohoto školení je pomoci manažerům pochopit hlubokou strukturu motivace členů týmu a nalézt způsob, jak při práci s nimi ovlivnit jejich chování a způsob myšlení tak, aby se dosáhlo růstu produktivity a poklesu fluktuace ve firmě. Zatímco růstu firmy je dosaženo prostřednictvím společného úsilí všech zaměstnanců, práce jednotlivce závisí na jeho/její motivaci a vnímání toho, co se děje kolem. Pokud se naučíte, jak náš mozek funguje, dozvíte se, jak zvýšit zapojení, odhodlání a proaktivní přístup celého týmu.

(more…)